It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

MPN-symptomtracker – gratis online værktøj

Når du har fået stillet diagnosen myelofibrose (MF), polycytæmia vera (PV) eller essentiel trombocytose (ET), kan det være en god idé at føre dagbog over dine symptomer. Det kan hjælpe dig med at identificere eventuelle ændringer i dit helbred og være en hjælp til dine samtaler med lægen. MPN-symptomtrackeren er et gratis online værktøj, der er udviklet i samarbejde med læger.

Sådan kan MPN-symptomtrackeren hjælpe dig

overblik
Indblik

Overblik over symptomer og resultater

MPN-symptomtrackeren er en slags dagbog, hvor du kan indtaste dine symptomer og resultater fra blodprøver osv. Derefter kan du trække en rapport, som giver et godt overblik over, hvordan dine symptomer påvirker dig i dagligdagen og udvikler sig over tid.

 

Hjælp til samtaler med din læge

Du kan vælge at dele din symptomoversigt/rapport med din læge, så I kan fokusere på de aspekter af sygdommen, som fylder mest i din hverdag.

Sådan kommer du i gang med MPN-trackeren
 

1. Opret din konto (Frivilligt)
 

2. Indtast dine symptomer og prøveresultater

Så får du et overblik over udviklingen i din sygdom. Jo oftere du indtaster dine symptomer og resultater, jo bedre overblik får du.

3. Del med din læge

I MPN-trackeren kan du trække rapporter over udviklingen i dine symptomer. Hvis du deler disse rapporter med din læge, har I et godt udgangspunkt for jeres samtaler.

Novartis står bag den digitale udvikling af MPN-trackeren, som er udviklet i samarbejde med patientorganisationer og læger for at hjælpe mennesker med MPN med at håndtere deres sygdom. MPN-trackeren giver ikke Novartis adgang til personlige oplysninger om brugerne.