It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Symtom vid MPN-sjukdomar

En del patienter har inga symtom. Av dem som har symtom är det inte alla som har samma kombination av symtom, eller symtom av samma svårighetsgrad.

Hur man upplever sina symtom är mycket individuellt. Många som har en MPN-sjukdom anser att symtomen kan ha stor påverkan på deras livskvalitet. Därför är det viktigt att du är uppmärksam på dina symtom så att du kan få rätt behandling.

Här får du mer information om 10 vanliga symtom vid MPN-sjukdomar. Detta är en samlad lista, utan hänsyn till skillnader mellan de tre sjukdomarna. Tidig mättnad ses till exempel inte vid essentiell trombocytemi (ET) eftersom mjälten inte är förstorad vid denna sjukdom.

 

1. Fatigue (utmattning)

Orsak: Trötthet, fatigue, är vanligt och kan ha många orsaker som exempelvis mediciner, sjukdomar, nedstämdhet eller andra tillstånd. Ett sådant kan vara anemi, blodbrist. Din sjukdom kan få benmärgen, den blodproducerande vävnad som finns i skelettet, att producera färre röda blodkroppar, vilket kan leda till anemi. Din kropp kan då inte transportera syre på ett effektivt sätt. Det kan göra det svårare för dina muskler att fungera som de ska. Trötthet vid MPN kan ha många orsaker och har inte alltid samband med sjukdomens svårighetsgrad eller med anemi.

Oireet_1

2. Pruritus (klåda)

Orsak: Sjukdomen kan göra att cellerna i ditt immunförsvar frisätter cytokiner, som sätter igång en inflammatorisk reaktion i kroppen. Inflammationen kan orsaka klåda.

Oireet_2

3. Förvirring

Orsak: De här symtomen kan bero på att din sjukdom orsakar en inflammation i de minsta blodkärlen vilket påverkar signalöverföringen i din hjärna.

 

Oireet_3

4. Passivitet

Orsak: Nedstämdhet och trötthet kan orsakas av inflammation och blodbrist. Kombinationen av dessa kan leda till en negativ spiral där symtomen kan förstärka varandra.

Oireet_4

5. Nattliga svettningar

Orsak: Din sjukdom kan göra att immunförsvaret frisätter cytokiner. Då reagerar kroppen med en inflammatorisk reaktion som kan ge kraftiga svettningar under natten.

 

Oireet_5

6. Skelettsmärtor

Orsak: Sjukdomen kan göra att antalet blodceller i benmärgen ökar och kan påverka benhinnan, periosteum. Det kan göra ont.

 

 

Oireet_6

7. Viktnedgång

Orsak: Din sjukdom kan göra att du tappar vikt. Det kan bero på att du inte känner dig hungrig eller att du snabbt blir mätt efter ett litet mål mat. Det kan också bero på obehag från buken eller matsmältningsbesvär på grund av att vissa organ i kroppen, tex mjälten, är förstorade. Sjukdomen kan även ge ökad metabolism som kan ge ett större energibehov. Detta kan leda till viktminskning.

Oireet_7

8. Feber

Orsak: Din sjukdom kan göra att immunförsvaret frisätter cytokiner som leder till en inflammatorisk reaktion i kroppen. Detta kan i sin tur orsakar feber.

Oireet_8

9. Tidig mättnadskänsla

Orsak: Sjukdomen kan få mjälten att växa till. Det skapar ett tryck mot magsäcken. Det kan göra att du känner dig mätt redan efter ett litet mål mat.

Oireet_9

10. Buksmärta

Orsak: Din sjukdom kan få andra organ än benmärgen, exempelvis mjälten eller levern, att börja producera röda blodkroppar. Om mjälten eller levern tar över blodbildningen kan dessa organ förstoras. Det kan orsaka tryck mot magen som kan ge buksmärta, obehag och matsmältningsbesvär.

Oireet_10

Tips

Var uppmärksam på dina symtom. Berätta för din hematolog vilka symtom du har och hur de utvecklar sig. Hematologen kan ge dig råd och ändra din behandling så att symtomen kanske försvinner helt eller minskar.

 

Polysytemia_vera_woman

Kom ihåg att livet inte tar slut med diagnosen