It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Anemi
Brist på röda blodkroppar (syretransporterande blodkroppar)

Stroke
Blödning eller blodpropp i hjärnan

Benmärg
Märg i skelettbenen, producerar röda och vita blodkroppar samt blodplättar

Blodplättar
Blodkroppar som medverkar i blodkoagulationen

CALR
Kalretikulin. Mutation som ses vid vissa MPN-sjukdomar

Cytokiner
Signalämnen som används av immunsystemet

Erytropoes
Bildande av röda blodkroppar

Erytropoetin (EPO)
Ett hormon som bildas i njurarna och utlöser bildandet av röda blodkroppar

ESA
Erytropoetinstimulerande läkemedel

ET
Essentiell trombocytemi

Fibrös vävnad
Bindväv

Hjärtinfarkt
Blodpropp i hjärtat

Hematokrit
Andelen röda blodkroppar i blodet

Hematolog
Läkare som är specialist på blodsjukdomar

JAK2
Januskinas 2. Ett enzym som medverkar i bildandet av blodkroppar

JAK2V617F-mutation
Mutation i JAK2-genen, ses vid vissa MPN-sjukdomar

MF
Myelofibros

MPL-mutation
Mutation i genen ”myeloproliferative leukemia virus oncogene”, ses vid vissa MPN-sjukdomar

MPN
Myeloproliferativa neoplasier

Mutation
Förändring av arvsmassan (DNA)

Philadelphia-kromosom
En onormal variant av en kromosom (en större del av ditt DNA). Variationen förekommer bland annat hos patienter med kronisk myeloisk leukemi

PV
Polycytemia vera

Röda blodkroppar
Blodkroppar som transporterar syre

Splenektomi
Bortoperation av mjälten

Splenomegali
Förstorad mjälte

Vita blodkroppar
Blodkroppar som medverkar i immunförsvaret

 

Polysytemia_vera_woman

Kom ihåg att livet inte tar slut med diagnosen