It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Eftervård och återfall

De allra flesta som upptäcker malignt melanom blir botade och kan fortsätta leva sitt liv som vanligt. Men även om cancern är borta, är det viktigt att du fortsätter ta hand om dig och hålla koll på hur du mår. Här kan du läsa mer om tiden efter behandlingen, kontroller du kan behöva göra och vad som händer om cancern kommer tillbaka.

Efterkontroller och undersökningar

Även om du har blivit frisk från cancern kan du behöva göra kontroller hos läkaren för att se till att du mår bra och att cancern inte kommer tillbaka. Det är också viktigt att du själv håller koll på din hud och eventuella hudförändringar.

Du kan behöva göra kontroller hos läkaren

Vilka kontroller du behöver göra är individuellt och beror på ditt sjukdomstillstånd och vad du själv vill. En del kan vilja komma ifrån sjukvården helt, medan andra saknar stödet från sjukvården och gärna går på kontroller för att känna sig trygga. Prata därför med din läkare om vilka kontroller som kan vara aktuella för dig.

Exempel på efterkontroller är

• kontroll av operationssår
• blodprover
• bedömning av huden.

allto-10

Bearbeta och gå vidare

Erfarenheterna av sjukdomen och den behandling som du har gått igenom bär du alltid med dig. I perioder kan det vara jobbigt och du kan till exempel känna oro för att cancern ska komma tillbaka. Med tiden blir ofta de jobbiga perioderna färre, och oron mindre. Men var beredd på att din kropp kan behöva återhämta sig och det kan ta tid innan du känner dig frisk. Det finns hjälp och stöd att få för att bearbeta och gå vidare.

Kontakta din läkare om du behöver stöd

Oron som du kan känna för att cancern ska komma tillbaka går ofta över med tid. Om du känner att oron tar över och är svår att hantera kan du kontakta din läkare och få hjälp. Du kan till exempel få någon att prata med eller läkemedel som lindrar oro och ångest om du behöver.

Om cancern kommer tillbaka

Det finns alltid en risk att cancerceller överlever behandlingen och att sjukdomen kommer tillbaka, ibland efter lång tid. Därför brukar läkarna snarare prata om att du är färdigbehandlad än att du är frisk. Om cancern kommer tillbaka behöver du genomgå behandling igen. Hur behandlingen ser ut beror på var tumören sitter. Läs mer om behandling vid malignt melanom.

Det är vanligt att känna ilska och oro

Att få reda på att cancern har kommit tillbaka kan kännas mycket tungt och hopplöst. Du kan till exempel känna dig arg över att cancern är tillbaka och orolig för hur du ska orka gå igenom behandlingen igen. Då är det viktigt att du får det stöd som du behöver och vill ha av sjukvården, vänner och familj. Läs mer om stöd och hjälp som du kan få.