It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Allt fler svenskar drabbas av malignt melanom, som idag är den femte vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Ökningen är kraftig, enligt en ny rapport från Regionalt Cancercentrum Syd.  Mellan 2005 och 2019 tredubblades antalet insjuknade i regionen och de närmaste tio åren väntas den siffran nästan fördubblas. Samma trend ses över hela Sverige.

Det kan ta 30 år innan malignt melanom uppstår

Att exponeras för UV-strålning från sol eller solarium är den absolut största påverkbara riskfaktorn för att drabbas av malignt melanom. Insjuknandet går ofta långsamt. De flesta som diagnosticeras är äldre, över 60 år, och det är också i de högre åldersgrupperna som ökningen är störst. 

Äldre ensamboende, särskilt män, mest drabbade

Orsakerna till den stora ökningen finns till stor del i solvanorna som rådde under den senare delen av 1900-talet – en tid när få skyddade sig för solen och många också solade i solarium. ”De som oftast drabbas är ensamboende och ensamboende män som inte söker i tid för hudförändringar,” säger Bertil Persson, överläkare på Skånes universitetssjukhus i en intervju med SVT. 

- Solexponering under fritidsaktiviteter såsom segling, golf, trädgårdsarbete, idrott, cykling och promenader i solen bidrar till en mer omedveten solskada, även om strand och badliv är det de flesta sammankopplar med risk för solskador, säger Jan Lapins, överläkare, docent och hudspecialist med inriktning på hudcancerdiagnostik och terapi vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Även om medvetenheten har ökat när det gäller farorna med ett oförsiktigt solande, så tar det tid att ändra attityder och beteenden med solbränna. 

- I undersökningar som görs av bland annat Strålskyddsmyndigheten, kan man se att färre anger att de känner sig snyggare när de är solbruna och fler säger att de undviker att bränna sig i solen. Samtidigt är det ingen större förbättring när det gäller antalet som uppger att de har bränt sig. Det är populärt med solresor idag och många går fortfarande ut och chocksolar en oskyddad vinterblek hud, vilket kan bli skadligt, säger Jan Lapins. 

Under de senaste tio åren har antalet fall av malignt melanom ökat med nästan 40 procent och övrig hudcancer med nästan 60 procent. Drygt 500 personer avlider årligen till följd av malignt melanom, och nästan 100 personer i övrig hudcancer enligt Strålskyddsmyndigheten.  Därför arbetar Jan och Strålskyddsmyndigheten förebyggande tillsammans med Regionala Cancercentrum, med utbildningar och kampanjer för mer hälsosamma solvanor.

Undvik solarier!

-  Ett av råden är att helt undvika solarier. Sveriges samlade expertis på hudcancer anser att det bästa skulle vara att förbjuda solarier helt, något som gjorts i till exempel Brasilien och Australien, säger Jan Lapins.

Så skyddar du dig mot det farliga UV-ljuset - tips från Jan.

  • Undvik solen mitt på dagen. Mellan klockan 11 och 15 är UV-strålningen som starkast under svensk vår och sommar. Då är det bättre att stanna i skuggan.
  • Chocksola inte vinterblek hud som inte har något uppbyggt skydd.
  • Skydda huden med kläder, hatt och ögon med solglasögon, gärna sådana med sidoskydd. Solskyddsmedel används som komplement, där kläder eller skugga inte täcker, men rekommenderas inte som enda solskyddsmetod.
  • Skydda barnen och var själv en förebild. Barn under ett år ska inte vistas i direkt solljus.
  • Anpassa din vistelse i solen till din hudtyp.
  • Sola inte solarium.

Flera säkra soltips:

https://www.cancerfonden.se/minska-risken/solen
https://www.1177.se/skane/liv--halsa/sol-och-varme/sa-skyddar-du-dig-mot-solen/

Fler aktuella tips hittar du här.