It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.


Abdominalt ubehag
Magesmerter. Abdomen er det samme som buken, området mellom nedre ribben/brystkassen og mellomgulvet, bekkenbenet og flankene på hver side. Organer innenfor dette området omfatter mage, tynntarm, tykktarm, lever, galleblære, milt og bukspyttkjertel (pancreas).

Aferese av blodplater
En behandling for å raskt senke antall blodplater (trombocytter).

Akutt myelogen leukemi (AML)
En blodkreftsykdom som oppstår når umodne bloddannende celler deler seg ukontrollert i benmargen. Dette påvirker utviklingen av hvite blodceller og kan føre til anemi, infeksjoner og blødninger. ”Akutt” står for sykdommens evne til å utvikle seg raskt.

Beinmarg
Mykt, bloddannende vev som ligger i knoklenes marghule. Marghulen inneholder beinmargceller og umodne stamceller som gir opphav til røde blodceller, hvite blodceller og blodplater.

Blodceller
Se røde blodceller, hvite blodceller og blodplater.

Blodplater (trombocytter)
Skiveformede cellefragmenter i blodet, viktige for å blant annet stanse blødninger (koagulasjon). Når blodet koagulerer klebrer blodplatene seg sammen og til såroverflaten og levrer/stivner.

Blodpropp (trombose)
Levret (koagulert) blodklump; også kalt trombe. Kan dannes i et blodkar eller i hjertet. Når den føres med blodet til et annet sted i kroppen, kalles det en embolus.

Blødning (hemoragi)
Når kroppen taper blod pga en defekt i ett eller flere blodkar. Inndeles i indre blødninger fra eller i organer, for eksempel milt eller lever, og ytre blødninger fra synlige sår/skader.

Dyp venetrombose (DVT)
En blodproppdannelse i en av kroppens store dyptgående vener i leggen, låret, bekkenet eller arm-/skulderområdet. Hvis blodproppen løsner og følger blodstrøm- men, kan den havne i en av blodårene i lungen, kile seg fast der og påvirke lungens funksjon (lungeemboli).

Essensiell trombocytemi (ET)
En sjelden myeloproliferativ sykdom (MPN) kjennetegnet av en ukontrollert produksjon av blodplater (trombocytter) i beinmargen. Kan øke risikoen for blødning og blodpropp.

Fatigue
Tretthet, en følelse av utmattelse eller mangel på energi. De fleste som opplever tretthet i forbindelse med kreftsykdom erfarer at følelsen ikke bedres vesentlig ved hvile. Trettheten kan være akutt og kortvarig eller kronisk og vedvarende.

Feber
Den normale kroppstemperaturen avhenger av målestedet og varierer fra 37,1°C i endetarmen til 36,6°C i øret og 36,4°C i munnen. Det er vanlig å definere feber som temperatur over 38°C målt i endetarmen.

Hematokrit
Den prosentvise volumandelen de røde blodcellene (erytrocyttene) utgjør av blodvolumet.

Hematolog
En lege som har spesialisert seg i hematologi (se hematologi).

Hematologi
Læren om blodet og blodsykdommer.

Hepatomegali
Leverforstørrelse.

Hjerteinfarkt
Oppstår når en blodpropp blokkerer en av hjertets tre hovedårer (koronar- arterier). Når en blodpropp tetter en av blodårene til hjertet, får en del av hjertet for liten tilførsel av oksygen. Hvis blodtilførselen er avskåret for lenge vil den delen av hjertet som ikke får blod, dø. Det er det døde vevet som utgjør selve infarktet.

Hvite blodceller (leukocytter)
Hvite blodceller beskytter kroppen mot infeksjoner. Det finnes to hoved- typer – nøytrofile, som angriper og fortærer bakterier, og lymfocytter, som gjenkjenner og deltar i kroppens immunreaksjon mot fremmede celler, infeksiøse organismer og andre fremmede stoffer.

JAK2
Et protein (kalles kinase-enzym) som er viktig for produksjonen og celledelingen av blodceller i benmargen.

JAK2V617F
En mutasjon av JAK2-proteinet. De fleste med MPN-sykdommer har JAK2- mutasjonen. Denne genfeilen påvirker signalutførelsen av JAK2-proteinet og følgelig produksjonen (gir en ukontrollert deling) av blodlegemer i benmargen.

CBC/Complete blood count (komplett blodtelling)
Måler mengden av alle forskjellige celletyper i blodet.

Kronisk
En kronisk tilstand er langvarig eller vedvarende. Myeloproliferative sykdommer anses som kroniske tilstander, og mange symptomer på MPN er også kroniske.

Lungeemboli (blodpropp i lunge)
En blodpropp som har dannet seg i en blodåre – som regel i leggene eller bekkenet – løsner og fraktes med blodstrømmen til lungene, hvor den blokkerer en av pulsårene i lungene. En del av blodet når dermed ikke fram til lungens luftblærer hvor det skal tilføres oksygen, og oksygentilførselen til blodet avtar.

Myelofibrose (MF)
En kronisk tilstand hvor beinmargen gradvis erstattes av bindevev og mister evnen til å danne blodceller. Samtidig begynner blodets stamceller å danne blodceller på steder utenfor knokkelvevet. Typiske symptomer på nedsatt beinmargsfunksjon er blodmangel (anemi) og forstørret milt.

Myeloproliferative neoplasmer
En gruppe sykdommer i benmargen som fører til overproduksjon av blodceller. Forkortes ofte MPN. Myelo betyr benmarg og proliferativ betyr å vokse eller reprodusere raskt. Neoplasme betyr ny vekst.

Myeloproliferative sykdommer (MPN)
Myeloproliferative neoplasmer er en samlebetegnelse for en gruppe blodsykdommer. Disse tilstandene er nært beslektet med hverandre og overgangsformer forekommer hyppig. Diagnosene myelofibrose, poly- cytemia vera og essensiell trombocytemi faller alle inn under MPN sykdom.

Nattesvette
Kraftig svetting om natten. Kan blant annet skyldes kronisk infeksjon, visse blodsykdommer eller psykisk spenning.

Polycytemia vera (PV)
En myeloproliferativ sykdom som innebærer en overproduksjon av benmargs- celler, spesielt røde blodlegemer (erytrocytter). Celler vokser uhemmet i beinmargen, slik at det frigjøres flere modne blodceller til blodet enn normalt.

Prognose
En forutsigelse av hvordan en sykdom vil forløpe.

Pruritus (kløe)
Kløe kan skyldes blant annet hudsykdom, legemidler, matallergi, en bakenforliggende sykdom som nyre- eller leversykdom eller kreft, parasitter, aldring eller tørr hud. I mange tilfeller av kløe kan det imidlertid ikke påvises noen sikker årsak.

Røde blodceller (erytrocytter)
De røde blodlegemene inneholder hemoglobin og har som hovedoppgave å transportere oksygen til cellene i kroppen.

Strålebehandling (stråling)
Røntgenstråling med høy energi (“ioniserende”) som ødelegger kreftceller og hindrer dem i å vokse og dele seg. Målet er å gi en stråledose som er stor nok til å ramme kreftcellene uten å skade friskt vev.

Trombocytose
Et unormalt høyt antall trombocytter (blodplater) i blodet, det vil si over 450 milliarder per liter blod. Tilstanden kan være uttrykk for en reaksjon på en annen underliggende sykdom (sekundær trombocytose) eller skyldes en ukontrollert produksjon av trombocytter i beinmargen (essensiell eller primær trombycytemi).

Venesectio (årelating)
Et innsnitt i en vene for kunne tappe blod (årelate). På engelsk brukes ofte phlebotomy.

 

Referanser:
1. Store medisinske leksikon: https://sml.snl.no/

Polysytemia_vera_woman

Husk at livet ikke stopper ved diagnose

I tillegg til faktainformasjon om sykdommen, har vi samlet en rekke pasientvideoer og guider for både pasienter og helsepersonell - som hjelp og støtte til å håndtere en MPN diagnose