It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

 

Denna webbapplikation är avsedd att användas som en resurs och symptomdagbok för patienter med myelofibros, polycytemia vera eller essentiell trombocytemi. Information som tillhandahålls i den här webbapplikationen, inklusive utdata från dess interaktiva funktioner, är inte avsedd att ersätta råd från en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal. Du bör inte använda informationen på i webbapplikationen för att diagnostisera ett hälsoproblem eller en sjukdom - kontakta alltid en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.