It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Spørsmål 1 av 10
 
TRØTT OG SLITEN: Gradér nivået av hvor trøtt og sliten du har følt deg Velg det tallet som best beskriver det verste nivået i løpet av de siste 24 timene
0 = Inga besvär
10 = Värsta tänkbara

FAKTA OM MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMER (MPN)

Myelofibrose (MF), essensiell trombocytemi (ET) og polycytemi vera (PV) er klassifisert som myeloproliferative sykdommer. Disse diagnosene blir også omtalt som «MPN» (myeloproliferative neoplasier). ET og PV kan utvikle seg til MF og kalles da post polycytemi vera myelofibrose og post essensiell trombocytemi myelofibrose (post er latin for «etter»).

Disse sykdommene er forskjellige former av blodkreft med et fellestrekk: den samme signalveien som fører til ukontrollert celledeling er påvirket. Denne signalveien kalles JAK/STAT-signalveien. Mange har en mutasjon i JAK2-genet, mens andre har mutasjoner i andre gener som påvirker samme signalvei, slik som CALR og MPL. En overaktiv JAK/STAT-signalvei gir MPN-pasienter unormale blodverdier, ofte med forhøyde nivåer av blodplater, hvite blodceller og/eller røde blodceller. Generelt for alle tre, men især for ET og PV, er økt risiko for blodpropper både i arterier og vener (trombose). Andre komplikasjoner ved MPN er transformasjon til sekundær myelofibrose eller akutt leukemi.

En overaktiv JAK/STAT-signalvei fører også til en økt frigjøring av signalstoffer som kalles «inflammatoriske cytokiner». Disse kan forårsake symptomer som tretthet, kløe, smerter, og nattesvette. Symptomer ved MPN er alvorlige og forringer livskvaliteten til de aller fleste pasienter. De kan variere fra person til person og endrer seg over tid. For å kunne skreddersy den behandlingen som passer hver enkelt pasient best, er det viktig at pasienten beskriver symptomene for legen, og forklarer hva slags effekt de har på deres daglige liv.

For å få en oversikt over hvordan pasienter opplever symptomer har eksperter utviklet et verktøy kalt MPN10. Det er et skjema pasienten selv fyller ut og brukes til å vurdere hvordan symptomer og behandling påvirker pasienter over tid. Det kan forbedre dialogen mellom lege og pasient, og benyttes både til å avdekke symptomer på diagnosetidspunktet og til å følge disse over tid. Slik kan MPN10 være et nyttig redskap til å vurdere effekten av pasientens behandling.