It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Det er vigtigt, at du har et godt samarbejde med din læge for at sikre, at du får den bedst mulige behandling.

Det kan derfor være en god idé at følge nedenstående råd:

  • Medbring en liste over den medicin og dosis, du tager
  • Medbring en liste over andre diagnoser og allergier
  • Medbring en liste over tidligere behandlingsprocedurer og eventuelle komplikatio­ner
  • Fortæl lægen, hvis du eller din partner er gravid eller planlægger at blive det
  • Lav en liste med spørgsmål, som du kan medbringe til konsultationen, så du husker at stille alle dine spørgsmål til lægen
  • Tag en ven eller et familiemedlem med til konsultationen, der kan støtte, stille spørgsmål og tage noter
  • Vær åben og ærlig omkring dine symptomer, da du på den måde giver lægen det bedste udgangspunkt for at finde en behandling til dig
  • Tal evt. med lægen om de forskellige behandlingsmuligheder, der er nævnt på denne side, så du får et billede af dine muligheder
  • Skriv oplysningerne fra konsultationen ned, så du senere bedre kan huske, hvad din læge sagde
  • Det kan være en god idé at genfortælle til din læge, hvad vedkommende har fortalt dig, så du er sikker på, at du har forstået det hele.