It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.


Akut Myeloid Leukæmi, AML
Hurtigt opstået kræft i blodets myeloide system. Diagnosen stilles, når der er mere end 20% myeloblaster i blod- og marvprøver.

Antibiotika
Hæmmer eller dræber bakterier. Er nødvendig ved induktionsterapi, fordi kroppens eget immunforsvar bliver sat ud af spil, når kemoterapien dræber de hvide blodceller.

Arvemateriale
Vores DNA-materiale - deriblandt vores gener. Hvis der sker mutationer, kan det bla. føre til kræft. Mutationerne kan opstå forskellige steder i vores arvemateriale og give forskellige udslag.

Biopsi
Vævsprøve. Ved mistanke om AML tages en biopsi af knoglemarven - som regel i hoften - for at undersøge cellerne i marven.

Blodplader
Kaldes også trombocytter. Dannes i knoglemarven og hjælper med at få blodet til at størkne. Ved induktionsterapi tilføres patienten blodplader ved blodtransfusion for at undgå blødninger.

Blodtransfusion
Tilførsel af raskt blod fra en passende donor til en patient. Blodtransfusion er nødvendigt under induktionsterapi, fordi patientens egne blodceller bliver uvirksomme.

FLT3
Et af vores gener. Fejl på FLT3-genet er den hyppigste årsag til AML.

Hvide blodceller
Kaldes også leukocytter. Dannes i knoglemarven og er en vigtig del af vores immunforsvar. Beskytter mod infektioner.

Induktionsterapi
En særligt intensiv kemoterapi-kur, der har til formål at udrydde alle myeloblastceller i blod og knoglemarv. Raske blodceller påvirkes også, og derfor er blodtransfusioner nødvendige i løbet af behandlingen.

Kemoterapi
Cellegift, som gives for at udrydde eller reducere kræftceller. Påvirker alle celler, der deler sig, og derfor også raske. Giver en række bivirkninger, hvoraf hårtab er den bedst kendte.

Knoglemarv
Det bloddannende væv inde i vores knogler. Her produceres de forskellige blodceller, når stamcellerne deler sig og modnes.

Konsolideringsterapi
Behandling med kemoterapi, der efterfølger induktionsbehandlingen. Målet med behandlingen er at eventuelt resterende kræftceller og forhindre tilbagefald af AML.

Kræftceller
Celler, som er muteret, fordi arvematerialet er beskadiget.

Akut Leukæmi
Kræft i blodet. Der skelnes mellem: Akut myeloid leukæmi (AML), og akut lymfoid leukæmi (ALL). AML er en hyppigst forekommende af de to hos voksne, men er stadig en relativt sjælden sygdom med omkring 250 nye tilfælde årligt i Danmark.

Lymfeknuder (el. lymfekirtler)
Del af lymfesystemet, der har til formål at opdage og bekæmpe infektioner forårsaget af bakterier og vira.

Lymfoid system
System af lymfeknuder og -kar, der er fordelt over hele kroppen. Renser og undersøger lymfevæske. Er en vigtig del af immunforsvaret.

Mutationer
Fejl i DNA i cellernes kerne, som kan føre til udvikling af kræft.

Myeloblastceller / blastceller / myeloblaster
Uspecialiserede (umodne) myeloide celler. Cellerne kan modnes til en række forskellige virksomme blodceller. Ved AML forbliver en del af disse celler umodne, hvorved blodets funktioner nedsættes.

Røde blodceller / røde blodlegemer / erytrocytter
De blodceller, der transporterer ilt rundt i kroppen. Det er proteinet hæmoglobin, der giver cellerne deres røde farve.

Stamceller
Celler, der endnu ikke er specialiserede. Stamceller har evnen til at kunne blive til mange forskellige typer celler, hvilket kaldes modning.

Stamcelletransplantation
Behandlingsform, hvor patienten får tilført nye stamceller - fra sit eget blod eller fra en donor. Stamcelletransplantation med patientens egne stamceller kan bruges til at genopbygge kroppens knoglemarv efter en kraftig kemoterapi-behandling. Behandling med donor-celler bruges typisk til at fremkalde en immunreaktion, der kan slå kræftceller ihjel.

Strålebehandling
Behandlingsform, hvor ioniserende stråling bruges til at bekæmpe kræftceller. Strålingen påvirker cellernes arvemateriale, så de dør eller stopper med at dele sig. Strålerne påvirker kun cellerne der, hvor de rammer.