It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.


At stå ansigt-til-ansigt med en livstruende sygdom er forbundet med mange forskellige følelser - lige fra chok og frygt til kontroltab - og påvirker et menneske både fysisk og psykisk.

Når man er i gang med selve behandlingsforløbet, er der hele tiden en plan for, hvad der skal ske. At vende tilbage til et almindeligt liv bagefter kan være krævende, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på de fysiske og psykiske udfordringer, der kan opstå.

Kroppen er svækket

Når din kræft er udryddet, følger en periode med observation. Du vil løbende få taget blodprøver for at være sikker på, at sygdommen ikke blusser op igen.

Det kan være svært at komme i gang med hverdagen igen. Langt de fleste vil have en betydeligt nedsat arbejdsevne i en kortere eller længere periode, ofte af mange måneders varighed. Det er normalt at være udfordret af træthed, koncentrationsbesvær og nedsat hukommelse. Nogle kalder det ligefrem “kemo-hjerne”, som måske kan sammenlignes med en form for posttraumatisk stress.

Det er derfor vigtigt at starte blidt op efter behandlingsforløbet. Indret dig efter dine behov og forvent ikke for meget af dig selv.

Hvis du på noget tidspunkt har brug for afklaring omkring fremtidsudsigterne, så tag hellere en snak med din læge frem for at søge information på internettet.

Du er helbredt

Når du har fået beskeden om, at du er helbredt for din kræftsygdom, vil andre tit forvente, at du øjeblikkeligt bliver glad igen. Men det tager normalt noget tid at vende tilbage til hverdagen, både fysisk og mentalt. Nogle vender tilbage til at være “sig selv” igen. Andre føler, at de er blevet en helt anden person, end før de blev syge.

Efter et kræftforløb er det normalt at føle modløshed, træthed eller nervøsitet for tilbagefald i en periode. Følelserne udvikler sig heldigvis sjældent til reel depression eller angst. Men det er vigtigt at sætte ord på og arbejde med det, hvis du vil slippe følelserne.

Det kan være givende for nogen at få talt med de personer, de manglede under forløbet, når de er ude på den anden side.

Selvom du er rask, er det stadig vigtigt at rumme de behov og reaktioner, der dukker op. Del gerne dine tanker med andre. Og giv dig selv plads og tid til at håndtere din udvikling i dit eget tempo.

Typiske senfølger efter et kræft-forløb

 • Angst eller depression
 • Arvævsdannelse
 • Balanceproblemer
 • Diarré eller forstoppelse
 • Hjerteproblemer
 • Hukommelses- og koncentrationsproblemer
 • Knogleskørhed
 • Kramper
 • Væskeansamlinger
 • Nedsat immunforsvar
 • Nedsat muskelkraft og bevægelighed
 • Nedsat syn
 • Smerte- og føleforstyrrelser
 • Permanent hårtab
 • Seksuelle problemer
 • Spise- og synkeproblemer
 • Søvnproblemer
 • Tandskader
 • Tinnitus
 • Træthed
 • Tørre slimhinder
 • Vandladningsproblemer
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Vægtøgning/vægttab

Mere information om senfølger

Senfølger efter kræft – dokumentarserie i 10 afsnit
Hjælp og rådgivning hvis du har senfølger

Senfølger

Begrebet senfølger dækker en række forskellige symptomer og forandringer, der kan opstå efter et kræft-forløb. De kan være af både fysisk og psykisk karakter.

Senfølgerne kan opstå flere år efter kræftbehandlingen er afsluttet og forbindelsen kan være svær at fastslå.

Hvis du oplever symptomer, der muligvis kan skyldes senfølger efter kræftsygdom eller kræftbehandling, skal du gå til din egen læge. For der er hjælp at få, selvom symptomerne tilsyneladende er opstået uden grund længe efter sygdommen.