It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Se vores video

 


Akut myeloid leukæmi, også kaldet AML, er kræft i blodet. Det er den hyppigst forekommende form for akut leukæmi blandt voksne og står for ca. 30 % af alle tilfælde. Alligevel er AML en relativt sjælden sygdom med omkring 250 nye tilfælde om året i Danmark.

Rammer primært ældre mennesker

Sygdommen rammer primært den ældre del af befolkningen, og langt den overvejende del af dem, der får diagnosen, er over 65 år. Mænd er desuden mere udsatte for at få sygdommen, end kvinder.

Prognosen

Der findes over 200 forskellige varianter af AML, som afgør chancerne for at blive rask og hvilken type behandling, der gives. Behandlingsforløbet er som oftest relativt kortvarigt, og ca. 27 % af patienterne lever mere end fem år efter, diagnosen er stillet. Det er sjældent, børn rammes af AML.

Hvordan opstår AML?

I den raske knoglemarv produceres hele tiden nye stamceller. Her udvikler stamcellerne sig almindeligvis til forskellige typer af specialiserede blodceller - de røde og hvide blodceller samt blodpladerne.

Hvorfor får man AML?

Det er stadig uklart, hvorfor nogle mennesker bliver ramt af AML, men en række faktorer mistænkes for at kunne være medvirkende årsag. Det drejer sig bl.a om visse giftstoffer, specielt organiske opløsningsmidler. Nogle blodsygdomme og genetiske tilstande ser også ud til at øge risikoen. Desuden ses en højere forekomst hos mennesker, der tidligere har fået kemoterapi eller strålebehandling.

 cml-6